Termočleni

Termočlen zapira dovod plina v gorilnik, kadar ni plamena.

Termočlen je varnostna komponenta, ki preko magneta v plinski pipi zapre dovod plina, če v plinskem gorilniku ni prisoten plamen. Deluje na principu električne napetosti, ki je posledica segrevanja termočlena.

Osnovne tehnične karakteristike in izvedbe termočlenov so:

- izvedbe:
   * standardni - princip koaksialnega kabla tvorijo zaunanja cev, vodnik in vmesna izolacija
   * standandni prekinjen - en pol koaksialnega sestava je prekinjen in pripravljen za serijsko priključitev drugih varnostnih naprav
   * dvožilni - imajo dva vodnika, ki sta lahko opremljena s ploščatimi natikači ali pa z navojnim priključkom za priklop na plinsko pipo
   * dvožilni prekinjeni - eden od vodnikov je prekinjen, da je omogočena serijska priključitev drugih varnostnih komponent
   * enopolni - en pol predstavlja vodnik, drugi pol pa ohišje aparata ( ozemljitev )
- načini priključitve: s ploščatim natikačem 6,3 x 0,8 mm ali z navojnimi priključki M8x1, M9x1, M10x1 mm, 11/32"


Ostale možnosti izvedb termočlenov so:

- priključek na gorilnik: z navojem, z zaskočko
- dolžina termočlena: od 250 do 1450 mm oz. skladno z dogovorom s proizvajalcem aparatov 
 Emvetron d.o.o.,
Trg Tigrovcev 4,
5220 Tolmin
Tel.: 05 38 11 072
Fax.: 05 38 11 073
Komerciala:
Vodja komerciale:
Računovodstvo:
CopyRight © Emvetron d.o.o., Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani: Editor Studios