Zapore vrat

Zapora vrat je varnostna komponenta v pralnih in pomivalnih strojih.

Zapora vrat je ena najpomembnejših varnostnih komponent v pralnih in pomivalnih strojih. Preprečuje odpiranje vrat med delovanjem stroja in dostop do njegovih vrtljivih delov in vode s povišano temperaturo.
Deluje tako, da ob vklopu stroja, ko so vrata zaprta, zapora vrat pride pod napetost, stikalni mehanizem sklene kontakte in hkrati blokira plastični drsnik, ki onemogoča odpiranje vrat. Ko se stroj zaustavi, se stikalni mehanizem vrne v izhodiščni položaj in hkrati osvobodi plastični drsnik in s tem omogoči odpiranje stroja.

Osnovne družine zapor vrat so ZV 445, ZV 446 in ZV 448. Med sabo se ločijo po načinu električne priključitve in načinu blokade plastičnega drsnika. Vse pa so izvedene modularno in sicer iz stikalnega dela, osnovne plošče in drsnika. Stikalni mehanizmi so za vsako družino zapore enaki, osnovne plošče in drsniki pa se določijo na osnovi zahtev proizvajalca pralnega ali pomivalnega stroja.

Zapora vrat družine ZV 445

Gre za najstarejšo verzijo bimetalne zapore, ki deluje na osnovi PTC upora in gretja bimetalov, ki poleg aktiviranja stikalnega mehanizma vršijo tudi funkcijo kompenzacije. Kompenzacija omogoča, da se lastnosti zapore zaradi povišane temperature v stroju, ne spreminjajo.

Osnovne tehnične karakteristike zapore vrat ZV 445 so:

- blokiranje vrat:s pomočjo blokade plastičnega drsnika
- način blokade drsnika: s pomočjo stikalnega mehanizma
- aktiviranje stikala: s PTC uporom in bimetali
- tip električnih priključkov: 6,3 x 0,8 mm
- električna priključitev: posamično
- električna napetost: 250 V~; 110 V~
- stikalna zmogljivost: 16(4)A - zapiranje; 0(0)A - odpiranje
- razdalja med kontakti: manjša od 3 mm
- temperatura okolice: T 85
- življenjska doba zapore: 10 000 ponovitev
- maksimalna sila drsnika: 5 N
- čas zaklepanja drsnika: manjši od 5 sekund
- čas odklepanja: od 35 do 120 sekund pri ambientni temperaturi od 10 do 60 st.C

Zapore vrat ZV 445 so atestirane skladno z zahtevami VDE

Zapora vrat družine ZV 446

Gre za novejšo verzijo bimetalne zapore, ki deluje na osnovi PTC upora in gretja bimetalov, ki poleg aktiviranja stikalnega mehanizma vršijo tudi funkcijo kompenzacije. Kompenzacija omogoča, da se lastnosti zapore zaradi povišane temperature v stroju, ne spreminjajo. Ta je pri zapori ZV 446 izboljšana  in zato omogoča znatno ožje tolerance izklopnih časov ne glede na spremembe temperature okolice.

Osnovne tehnične karakteristike zapore vrat ZV 446 so:

- blokiranje vrat:s pomočjo blokade plastičnega drsnika
- način blokade drsnika: s pomočjo stikalnega mehanizma
- aktiviranje stikala: s PTC uporom in bimetali
- tip električnih priključkov: 6,3 x 0,8 mm
- električna priključitev: konektorska R5 in R2,5; zamenljiv okvir konektorja omogoča uporabo različnih oblik konektorjev
- električna napetost: 250 V~; 110 V~
- stikalna zmogljivost: 16(6)A - zapiranje; 1(1)A - odpiranje
- razdalja med kontakti: manjša od 3 mm
- temperatura okolice: T 85
- življenjska doba zapore: 10 000 ponovitev
- maksimalna sila drsnika: 5 N
- čas zaklepanja drsnika: manjši od 5 sekund
- čas odklepanja: od 35 do 75 sekund pri ambientni temperaturi od 10 do 60 st.C

Zapore vrat ZV 446 so atestirane skladno z zahtevami VDE

Zapora vrat družine ZV 448

Gre za najnovejšo verzijo elektromagnetne zapore, ki deluje na osnovi elektromagnetnega navitja, ki preko jedra aktivira stikalni mehanizem in blokira plastični drsnik. Zaradi takega načina zaklepanja zapore ne prihaja do časovne zakasnitve odpiranja oz. deblokiranja vrat.

Osnovne tehnične karakteristike zapore vrat ZV 448 so:

- blokiranje vrat:s pomočjo blokade plastičnega drsnika
- način blokade drsnika: s pomočjo stikalnega mehanizma
- aktiviranje stikala: z elektromagnetnim navitjem
- tip električnih priključkov: 6,3 x 0,8 mm
- električna priključitev: konektorska R5 in R2,5; zamenljiv okvir konektorja omogoča uporabo različnih oblik konektorjev
- električna napetost: 250 V~; 110 V~
- stikalna zmogljivost: 16(6)A 
- razdalja med kontakti: manjša od 3 mm
- temperatura okolice: T 85
- življenjska doba zapore: 10 000 ponovitev
- maksimalna sila drsnika: 5 N
- način zaklepanja in odklepanja drsnika: pulzno

Zapore vrat ZV 448 so atestirane skladno z zahtevami VDE

  
 Emvetron d.o.o.,
Trg Tigrovcev 4,
5220 Tolmin
Tel.: 05 38 11 072
Fax.: 05 38 11 073
Komerciala:
Vodja komerciale:
Računovodstvo:
CopyRight © Emvetron d.o.o., Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani: Editor Studios