Presostati

Presostati so komponente za regulacijo nivoja vode v pralnih, pomivalnih strojih in drugih električnih napravah.

Presostati HD 505 služijo za regulacijo nivojev vode v pralnih, pomivalnih strojih in drugih električnih aparatih. Delujejo tako, da zračni pritisk, ki se spreminja skladno z višanjem in nižanjem vodnega stolpca, poslužuje preko gumijaste membrane stikalni mehanizem s trenutnim preklopom. Konstrukcija je izvedena tako, da omogoča regulacijo zelo nizkih nivojev in v aparatu zavzema malo prostora. Različne izvedenke omogočajo regulacijo enega ali dveh nivojev z možnostjo zaščite proti prelivu in zaščito električnega grelca vode.


Osnovne tehnične karakteristike presostatov so:

- posluževanje: preko priključne cevke za zrak zunanjega premera 5,5 mm
- pritrditev: s samoreznim vijakom 3,5x9,5 mm ali z nastavkom za hitro montažo na pokrovu presostata
- tip električnih priključkov: 6,3 x 0,8 mm, R5, R2,5
- stikalna zmogljivost in življenjska doba stikala:
                           mirovni kontakt 10(4)A / 250V~ ; 30 000 preklopov
                           delovni kontakt 16(4)A / 250V~ ; 30 000 preklopov
                           prelivni kontakt 1(2)A / 250V~ ; 10 000 preklopov
- razdalja med kontakti: manjša od 3 mm
- temperatura okolice: T 85
- nivoji: nastavljeni tovarniško znotraj območja od 40 do 350 mm H2O
- standarne tolerance: delovni nivoji +- 7,5 mm H2O ; prelivni nivo  +-30 mm H2O

Ostale možnosti izvedb presostatov so:

- izvedba presostatov glede na število nivojev: enonivojski, dvonivojski
- možnost izbora dodatnega prelivnega nivoja
- položaj zračnega priključka: skladno z dogovorom
- izvedbe električne priključitve: 
                   * dvonivojski presostati so izvedeni za posamično priključitev
                   * enonivojski presostati so lahko izvedeni za posamično priključitev ali konektorsko R5 oz  R2,5


Presostati so atestirani v skaldu z zahtevami VDE in UL.


 
 Emvetron d.o.o.,
Trg Tigrovcev 4,
5220 Tolmin
Tel.: 05 38 11 072
Fax.: 05 38 11 073
Komerciala:
Vodja komerciale:
Računovodstvo:
CopyRight © Emvetron d.o.o., Vse pravice pridržane.
Izdelava spletnih strani: Editor Studios